TERMES Y CONDICIONS

D'acord amb la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada en el Butlletí Oficial Nacional (BOE) el 12 de juliol de 2002, es van emetre els següents documents: 

1. Dades identificatives

Regalaart.com és la botiga en línia de José Carlos Cabrejas García (Carlos Bauhouse), NIF: 39868735-I, i el domicili social de l'empresa és C / Músic Vivalvi, 33 2º2ª 25003 Lleida.

2. Descripció del servei

Qualsevol que visiti aquest lloc web assumeix el paper d'un usuari i es compromet a complir i acatar estrictament les disposicions d'aquest lloc web i qualsevol altra llei i normativa aplicable. Regalaart.com es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les anteriors obligacions, entenent-se que és suficient amb publicar en el lloc web del prestador.
Regalaart.com permet als usuaris navegar pel seu web i comprar obres originals, reproduccions digitals, roba i marxandatge d'artistes de Lleida.

3. Ús del portal web i dels serveis de RegalaArt.com

3.1 Edat mínima els usuaris de Regalaart.com poden ser adults i menors d'edat, però els artistes en el portal han de ser majors d'edat, ja que el dret a signar el contracte i signar l'autor i les imatges han de tenir almenys 18 anys (article 1263 del Codi Civil).
3.2 Permís per a utilitzar aquest lloc web i els serveis de Regalaart.com Regalaart.com proporciona permís limitat i revocable per a accedir i utilitzar el seu lloc web i els seus serveis d'acord amb les seves condicions generals d'ús. Aquesta llicència no inclou el dret a recopilar o utilitzar informació del lloc web per a fins prohibits per Regalaart.com, competir amb Regalaart.com, crear gràfics basats​​en el contingut d'aquesta botiga en línia o guardar còpies en línia amb finalitats de lucre.
3.3 Serveis oferts per tercers
Regalaart.com pot utilitzar materials de tercers per a brindar uns certs serveis a través de Tostadora.com. Regalaart.com no controla a aquests tercers i els seus serveis, i vostè accepta que Torradora no és responsable de com utilitzi aquests serveis. Aquests tercers tenen les seves pròpies condicions generals d'ús. En cas de conflicte amb Regalaart.com, prevaldran les condicions generals d'ús de Regalaart.com. Regalaart.com s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que la informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. Regalaart.com va declarar que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui violar les lleis nacionals o internacionals, l'ètica o l'ordre públic, i retirarà immediatament l'enllaç al lloc web.
Complir amb la normativa de l'art. D'acord amb els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, els proveïdors es brinden a tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i cooperen activament per a retirar o, en el seu cas, bloquejar tots els continguts, drets de tercers o ètiques que puguin afectar o vulnerar drets nacionals o Legislació internacional i ordre públic. Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a garantir el seu funcionament normal. En principi, es pot garantir el correcte funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que determinats errors de programació, actualitzacions globals o força major, desastres naturals, vagues o situacions similars puguin provocar la impossibilitat d'accedir al lloc web. 

4. Condicions de compra

4.1. Sistema de vendes
Per a realitzar una compra, els usuaris poden enviar-nos les seves comandes en línia a través del sistema de "carret de compres" implementat en el nostre lloc web Regalaart.com.
4.2. Impostos aplicables
El preu del producte que es mostra en el lloc web Regalaart.com inclou l'impost al valor agregat (IVA) aplicable. Les compres lliurades en qualsevol estat membre de la UE estan subjectes a l'impost al valor agregat. Les compres que hagin de lliurar-se dins del territori d'un estat no membre de la UE estaran exemptes d'IVA.

5. Formes de pagament

En realitzar una comanda, els clients poden triar lliurement utilitzar Stripe, Paypal o el pagament per transferència bancària. En alguns casos, per a evitar possibles fraus, Regalaart.com es reserva el dret d'exigir als clients que proporcionin mètodes de pagament específics.

6. Forma, despeses i terminis d'enviament

El client ha de considerar que el temps de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost de cada mètode de transport són diferents.
El temps de lliurament està compost pel temps de producció i el temps de lliurament, generalment entre 48-72 hores.
No es realitzaran lliuraments els dissabtes, diumenges i festius. Cicle de producció normal de Regalaart.com: 1 a 3 dies després de l'arribada de la comanda, depèn de la nostra càrrega de producció.
Regalaart.com utilitza Correus Express per a enviar comandes a clients residents en la Península Ibèrica amb un termini màxim de 24 hores (màxim 48 hores). Els residents de Balears i Canàries reben les comandes en un termini màxim de lliurament de 4-6 dies.
El temps de lliurament més llarg a Europa és de 5 a 10 dies, i el temps de lliurament més llarg en altres parts del món és de 10 a 15 dies. Regalaart.com es compromet a reemplaçar qualsevol comanda que sigui danyat o perdut per l'agència de transport dins d'un temps raonable.

7. Garantía legal, devolucions i canvis

7.1. Garantia legal
Si hi ha un producte defectuós, Regalaart.com reemplaçarà, reduirà el preu o rescindirà el contracte a la seva discreció.Aquests passos són gratuïts per als clients. Regalaart.com va respondre a les inconsistències mostrades. El client haurà de notificar a Regalaart.com en el termini d'una setmana des que va tenir coneixement de l'incompliment.
7.2. Canvis i devolucions (dret de desistiment)
Els clients poden optar per reemplaçar el producte o donar un reemborsament complet. L'usuari disposarà de 60 dies naturals per a retornar o canviar la mercaderia, a comptar des de la recepció de la comanda.
L'import generat pel desistiment serà reemborsat dins dels 14 dies naturals següents a la recepció del producte o mostrant el certificat de devolució del producte.
7.3. Procediment
El client enviarà Regalaart.com, el noli del qual és a càrrec del client, a la següent adreça a través del transportista dins del termini: Carlos Cabrejas García C / Música Vivaldi, 33 2º2ª 25003 Lleida (Espanya) Si és un reemborsament, Regalaart.com reemborsarà la suma de la compra al compte designat pel client mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit / dèbit. Si hi ha algun canvi, Regalaart.com farà el canvi i l'enviarà al client de manera gratuïta.
Si Regalaart.com lliurament per error un producte diferent al sol·licitat pel client, es lliurarà el producte correcte sense cobrar-li al comprador cap cost addicional.
Per a qualsevol reclam o suggeriment, pot comunicar-se amb: Servei al Client. Real Carlos Cabrejas García C / Música Vivaldi, 33 2º2ª 25003 Lleida (Espanya).
Correu electrònic: carlosbauhouse@gmail.com

8. Propietat intelectual e industrial


8.1. Propietat d'els/les artistes
El/la artista declara i garanteix el coneixement i titularitat industrial dels continguts venuts en Regalaart.com, o obté l'autorització necessària per part del titular. Així mateix, el/la artista atorga a Regalaart.com una llicència no exclusiva, global i gratuïta per a utilitzar els continguts en els mitjans i formats que Regalaart.com consideri adequats per a facilitar la seva creació, producció i lliurament d'articles. Si és necessari, pot cedir aquesta llicència a un tercer per a la creació, producció i transport d'aquests articles. Regalaart.com reconeix que els/les artistes són titulars dels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual i cobraran una comissió de drets d'autor i d'imatge, després de la signatura d'un contracte amb el portal, amb liquidació trimestral. A final d'any es regularitzarà a nivell fiscal el cobrament d'aquestes comissions.
8.2. Propietat de Regalaart.com
Aquest lloc web, incloent però no limitat a la seva programació, edició, compilació i altres elements requerits per al seu funcionament, el seu disseny, logo, text i / o gràfics són propietat de Regalaart.com, o llicenciats o expressament autoritzats sota circumstàncies apropiades per l'autor . Tots els continguts d'aquest lloc web es troben degudament protegits per les lleis i normatives de propietat intel·lectual i propietat industrial, i estan inscrits en el corresponent registre públic. Independentment de la seva finalitat, la reproducció, ús, desenvolupament, distribució i comercialització total o parcial requereixen en tot cas l'autorització prèvia i per escrit de Regalaart.com amb permís previ d'els/les artistes.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part Regalaart.com serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Regalaart.com i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, l'usuari compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.
8.3. Notificacions d'infracció
Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través de l'email: carlosbauhouse@gmail.com.

9. Drets de Regalaart.com

9.1 Monitoratge
Regalaart.com es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitorar transaccions i comunicacions que es produeixin en el seu web. Si Regalaart.com determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d'Ús o aquesta transacció o comunicació és inapropiada, Regalaart.com pot cancel·lar o restringir l'accés a aquest usuari o al material qüestionable, sense més responsabilitats per a les parts implicades.
9.2 Modificacions del servei
Regalaart.com es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte del seu web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i/o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per a cap de les parts abans de la finalització del procés de compra.
9.3 Cancel·lació del contracte
Regalaart.com, al seu propi criteri i amb avís o sense ell, pot:
a) suspendre o limitar l'ús de Regalaart.com a un/a artista en concret, així com tancar totalment un compte.
b) eliminar el contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de Regalaart.com
c) Prohibir l'ús dels serveis de Regalaart.com
9.4 Comunicacions enviades pels usuaris
Regalaart.com es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que puguin considerar-se aquestes comunicacions confidencials.

10. Política de enllaços

Regalaart.com no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que s'estimi oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats.

11. Limitació de responsabilitats
Regalaart.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de Regalaart.com, així com al mal ús del lloc web i/o dels seus continguts. 

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que es disposa en la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que els usuaris podran acudir a Confiança En línia per a la resolució alternativa d'eventuals controvèrsies. Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança En línia, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL.

A més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show